Đàn Guitar Enya X2

5 sản phẩm

Bộ sưu tập: Đàn Guitar Enya X2

Dòng sản phẩm với mặt trước bằng gỗ nguyên tấm Solid Engelmannn Spruce AAA chọn lọc.