Đàn Guitar Enya Q1

18 sản phẩm

Bộ sưu tập: Đàn Guitar Enya Q1

Dòng sản phẩm cao cấp với mặt trước bằng gỗ nguyên tấm Solid Sitka Spruce chọn lọc. Lưng và hông bằng gỗ Rosewood / Mahogany.