Đàn Guitar Enya Tích Hợp EQ Hiệu Ứng (AcousticPlus)

69 sản phẩm

Bộ sưu tập: Đàn Guitar Enya Tích Hợp EQ Hiệu Ứng (AcousticPlus)

Đàn Guitar Tích Hợp EQ Hiệu Ứng (AcousticPlus).

Sử dụng loa bên trong thùng đàn để tạo các hiệu ứng Delay, Reverb, Chorus...