Đàn Guitar Enya EC

1 sản phẩm

Bộ sưu tập: Đàn Guitar Enya EC

Ban đầu, Enya chủ yếu tập trung vào các dòng sản phẩm guitar acoustic và guitar công nghệ.

Với mục tiêu liên tục mở rộng các lĩnh vực sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường, dòng sản phẩm EC đã được Enya ra mắt vào giữa năm 2023.

Đây là dòng sản phẩm guitar classic đầu tiên của Enya.