So Sánh Các Phiên Bản Enya Nexg

So Sánh Các Phiên Bản Enya Nexg

So sánh các phiên bản Enya Nexg:

I. Tính Năng

Model

NexG 1 Deluxe

NexG 1 Basic

NexG 2 Deluxe

NexG 2 Basic

NexG 2 Silent

NexG SE

NexG 2N Deluxe

NexG 2N Basic

Type Silent Acoustic Silent Classic
Display Black & White, Non-touch Colorful, Touch Colorful, Non-Touch Colorful, Touch
Speaker 50W 80W No 30W 80W
System Enya ES2 Smart Audio Enya ES3 Smart Audio
Onboard Drum Machine No Yes No Yes
Onboard Looper No Yes No Yes
Presets Storage 5 20

II. Phụ Kiện Đi Kèm

Model

NexG 1 Deluxe

NexG 1 Basic

NexG 2 Deluxe

NexG 2 Basic

NexG 2 Silent

NexG SE

NexG 2N Deluxe

NexG 2N Basic

Case / Bag Soft Case Gig-Bag
Wireless Headset Mic No No No No No Yes No No
In-ear Headphone Yes No Yes No Yes No Yes No
Wireless Microphone Yes No Yes No No No Yes No
30W Fast Charger Yes No Yes No No No Yes Yes
Cable Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Charging Stand No No Yes No No No Yes No
Wireless Pedal No No Yes Yes No No Yes No
Quay lại blog

Đặt bất kỳ câu hỏi nào hoặc góp ý cho chúng tôi về bài viết này!